@տիգրան | RSS

Ժապաւէնը նախկինում երբեք լոյս չտեսած, էութեամբ զգայուն բայց ամուր մարմնով մենք ենք, որ կը բացուենք գիշերուայ մթութեան մէջ եւ կը ջանանք յիշել միայն գեղեցիկը։

Kodak Ultramax 400 / Olympus OM-10 / 2021թ.

image
image image
image image
image image image

Ilford Pan 400 / Smena-8 / 2020-2021թ.

image image image image
image
image image
image